เปิดลิสต์ อาชีพที่ไปได้สวยในตลาดแรงงานออสเตรเลีย จนถึงปี 2021

จากการเปิดเผยข้อมูลของ Career Development Association of Australia (CDDA) ในปี 2016 พบว่า อาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ประเทศออสเตรเลีย จนถึงปี 2021 มี 20 อาชีพ นั่นคือ


1. พนักงานขายตามร้านค้า                               2.  พยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอนุญาต                     

3. เสมียนทั่วไป (General clerks)                    4.  นักบัญชี (Accountants)

5. ช่างไฟฟ้า                                                   6. ผู้ดูแลตามสถานดูแลเด็ก

7. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ                                            8. พนักงานขับรถบรรทุก

9.  พนักงานต้อนรับหน้าเคาน์เตอร์                   10. ครูโรงเรียนประถม

11. ครูโรงเรียนมัธยม                                      12. พนักงานเสริฟ์ตามร้านอาหาร

13. ผู้จัดการสำนักงาน                                    14. งานช่างไม้และงานช่างต่อโครง

15. พนักงานสต๊อกสินค้า                                16. ลูกมือในครัว (Kitchenhands)

17.  พนักงานลงบัญชี (Accounting clerks)     18. พนักงานขายโฆษณาสินค้า

19. พนักงานทำความสะอาด (Cleaners)         20. นักเขียนโปรแกรม (Software programmers) 

อาชีพไหนที่คนไทยทำได้

จริงๆ ก็ทำได้ทุกอาชีพนะคะ เพียงแต่มีเงื่อนไขการรับเข้าทำงานที่แตกต่างออกไป อย่างกลุ่มอาชีพที่คนไทยทำได้เลย ตั้งแต่ถือวีซ่านักเรียน คือ (1) พนักงานขายที่ร้านค้า, (9) พนักงานต้อนรับหน้าเคาร์เตอร์, (12) พนักงานเสริฟ์, (16) ลูกมือในครัว และ (19) พนักงานทำความสะอาด มีตำแหน่งงานค่อนเข้างเยอะ หาได้ง่ายใน Aussietip.com


และอย่างที่ทราบๆ กัน คนถือวีซ่านักเรียนมีข้อจำกัดเรื่อง ชั่วโมงการทำงาน ในระหว่างเปิดเทอม ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ได้หรือทำ Full time ได้ เฉพาะช่วงปิดเทอม หากตั้งใจไปทำงานมากกว่าเรียน ก็ควรใช้วีซ่าที่เรียกว่า Work and Holiday Visa แทน เพราะทำงานได้ 6 เดือนต่อ 1 นายจ้าง และสามารถอยู่ประเทศออสเตรเลียนาน 1 ปี

หลังสิ้นสุดวีซ่านักเรียน แล้วอยากทำงานต่อในประเทศออสเตรเลีย ต้องเปลี่ยนไปถือวีซ่าประเภทอื่นแทน รายละเอียดประเภทวีซ่า อ่านเพิ่มเติมที่นี่

นอกจากที่กล่าวมา ยังมีอาชีพอีกหนึ่งกลุ่ม เปิดโอกาสให้คนไทยได้ทำ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานออสเตรเลีย นั่นคือ (4)  นักบัญชี, (6) ผู้ดูแลตามสถานดูแลเด็ก และ (7) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้เขียนคิดว่า อาชีพกลุ่มนี้เหมาะมากๆ กับแม่บ้านชาวไทยที่ย้ายตามสามีไปอยู่ประเทศออสเตรเลีย มีเวลาว่าง และต้องการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว (แว่วว่า ค่าแรงปังมาก)    

มีทุนการศึกษาให้คนที่ถือ PR Visa หรือเป็น Citizen ด้วยนะ รู้ยัง? 

ไม่แปลกใจเลยที่ตลาดแรงงานของออสเตรเลียต้องการนักบัญชี ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุในอัตราที่สูงมาก เรียกว่า ขาดแคลนเลยดีกว่า นั่นเป็นเพราะประชาชนท้องถิ่นไม่นิยมทำอาชีพเหล่านี้  รัฐบาลออสเตรเลียจึงเสนอทุนเรียนวิชาชีพแบบให้เปล่า 100% เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่ถือ PR Visa หรือเป็น Citizen ให้มาเรียน และประกอบอาชีพแทนประชาชนท้องถิ่น

ในเมลเบิร์น สถาบันที่เปิดสอนวิชาชีพ หรือที่เรียกว่า Vocational Education and Training – VET เช่น National Skills Development Centre เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร และเรียนด้วยทุนรัฐบาล คือ

1. การดูแลเด็ก (Child care) ระดับ Diploma

2. การดูแลเด็ก (Child care) ระดับ Certificate III

3. การทำบัญชี (Bookkeeping) ระดับ Certificate IV

4. การบัญชี (Accounting) ระดับ Certificate IV

วุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ Certificate III, Certificate IV และ Diploma

การเรียนด้านวิชาชีพ เป็นการเรียนเพื่อฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเกตได้ว่า การเรียนวิชาชีพนั้น มีหลายระดับ ตั้งแต่ Diploma, Certificate III และ Certificate IV ซึ่งแต่ละดับมีความแตกต่างกันในผลลัพธ์ที่ได้ และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้

ประกาศนียบัตรระดับ III (Certificate III)         เน้นการเป็นหัวหน้างาน

ประกาศนียบัตรระดับ IV (Certificate IV)        เน้นการเป็นผู้ควบคุมดูแล

อนุปริญญา (Diploma)                                 เป็นหลักสูตรเรียนควบภาคทฤษฎีและทักษะเชิงเทคนิคทั้งปฏิบัติการ

                                                                 และวางแผน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน

                                                                 และยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องใน

                                                                 ระดับปริญญาตรีอีกด้วย

 

Bookkeeping และ Accounting ต่างกันอย่างไร

การทำบัญชี (Bookkeeping) เป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี (Accounting) กล่าวคือ คนที่ทำบัญชี (Bookkeeper) มีหน้าที่ลงรายการต่างๆ ทางการเงินเป็นรายวัน อาจต้องทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา ส่วนนักบัญชี (Accountant) มีหน้าที่นำข้อมูลทางการเงิน รายงานทางธุรกิจที่ได้รับ มาวิเคราะห์และแปลความ เพื่อส่งต่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ

เป็นแม่บ้าน มีลูกเล็ก เรียนได้ไหม

อย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นว่า รัฐบาลออสเตรเลียต้องการแรงงานมาทำงานในสายวิชาชีพเป็นจำนวนมาก ถึงขนาดแจกทุนการศึกษาแบบให้ฟรี 100% กับผู้ที่ถือวีซ่า PR หรือเป็น Citizen ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการอบรมเรียนของคุณแม่ที่มีลูกเล็ก ทางสถาบันที่เรียนจึงมีบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก คอยดูแลลูกของคุณแม่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

(แอบกระซิบบอก) เร็วๆ นี้ทางสถาบัน National Skills Development Centre กำลังจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตร Child care, Bookkeeping และ Accounting แล้วนะ รอข่าวอัพเดตได้ที่ aussietip.com เลยค่ะ 

 

ถ้าอยากทำงานสายวิชาชีพที่ออสเตรเลีย แต่ไม่มีวีซ่า PR หรือเป็น Citizen หล่ะ ทำอย่างไร

หลายสถาบันการศึกษาที่ออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับ Certificate, Diploma, ปริญญาตรี และปริญญาโท หากใครสนใจ ก็สมัครเรียนกันได้เลย (แต่ไม่ฟรีนะ) 

 

References:

ข่าวเรื่อง 20 อาชีพที่ต้องการในออสเตรเลีย ไม่เปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปีข้างหน้า จาก www.jingjonews.com. 24 September 2016

บทความเรื่อง วุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ จาก https://www.studyinaustralia.gov.au.

บทความเรื่อง วีซ่าทำงาน หรือ วีซ่าที่ทำงานได้ ต่างกันอย่างไร จาก http://www.beyondstudycenter.com . 2 May 2017

บทความเรื่อง อยากทำงานเป็นนักบัญชีที่ประเทศออสเตรเลียต้องทำอย่างไร? จาก http://iaethailand.com.

บทความเรื่อง สิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างการลงบัญชีและการทำบัญชี จาก http://www.arpaccountingschool.ac.th. 1 Mar 2015

 

บทความอื่นๆ 

งานยอดนิยมในเมลเบิร์น และหนทางเพิ่มรายได้ที่ทำได้ง่าย ตั้งแต่อยู่เมืองไทย

Views: 2432

Reply to This

โฆษณา

 ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  สำหรับคนไทย

 Tel: 0450 870 566

 Line ID: vodafonelonsdale

Doncaster Dental Hill  

คลินิคทำฟันครบวงจรและบริการเสริมความงามในเมลเบิร์น

Tel: 0413 819 770 (พี่อ๊อด) 
New line ID : @dhdental
Facebook:  Doncaster Hill Denta
Instagram:  Doncaster Hill Dental

© 2019   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service