ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในรัฐวิกตอเรีย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร หรือรับความช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดเดินทางไปให้บริการลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในรัฐวิกตอเรีย สำหรับใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับชุมชนไทยได้รวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวก และ/หรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภัยพิบัติต่าง ๆ

จึงขอความร่วมมือคนไทยในรัฐวิกตอเรียสละเวลาไปลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงแรม Parkview on St. Kilda ห้องประชุม Albert Room 1 & 2 ชั้น 1 เลขที่ 562 St. Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.

2. วัดสัมพันธวงศ์จีลอง เลขที่ 85 Tillys Rd. Lara Geelong VIC 3212

ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

3. วัดธัมมรังสี เลขที่ 387-389 Springvale Rd. Forest Hill VIC 3131

ในวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

4. วัดไทยบ๊อกซ์ ฮิลล์ (วัดไทยนครเมลเบิร์น) เลขที่ 489 Elgar Rd. Box Hill VIC 3128

ในวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือเดินทางไทย

3. เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในออสเตรเลีย

ที่มา Royal Thai Embassy Canberra

Views: 136

Reply to This

โฆษณา

 ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  สำหรับคนไทย

 Tel: 0450 870 566

 Line ID: vodafonelonsdale

Doncaster Dental Hill  

คลินิคทำฟันครบวงจรและบริการเสริมความงามในเมลเบิร์น

Tel: 0413 819 770 (พี่อ๊อด) 
New line ID : @dhdental
Facebook:  Doncaster Hill Denta
Instagram:  Doncaster Hill Dental

© 2019   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service