mingy
  • Female
  • Chiang Mai
  • Thailand
Share on Facebook Share on Facebook Share

mingy's Discussions

รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอยู่ในเมือง จันทร์-ศุกร์ กลางวันค่ะ

รับสมัคร Kitchen hand ชาย จันทร์-ศุกร์ กลางวัน เวลาเริ่มงาน 11.30 - 3 pm ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะคุณสมบัติ1. ขยัน ตรงต่อเวลา มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน 2.…Continue

Started Feb 21

รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ค่ะ
4 Replies

รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ - จันทร์ 4 วันค่ะ เริ่มงาน 5 โมงค่ะคุณสมบัติ1. เพศชาย 2. ไม่จำเป็นต้องงมีประสบการณ์ ขอให้ขยัน มีน้ำใจ…Continue

Started this discussion. Last reply by mingy Feb 23.

รับสมัครเด็กเสริฟชิฟกลางวัน จันทร์ถึงศุกร์ ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะ

รับสมัครเด็กเสริฟค่ะ กลางวันจันทร์ถึงศุกร์ ชิฟ 12-3, 11-3 ค่ะ ต้องสามารถทำวันศุกร์ได้ค่ะคุณสมบัติ1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้เร็ว 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ขอให้ขยัน มีน้ำใจ…Continue

Started Feb 8

รับสมัครเด็กเสริฟ ทั้งญและช ค่ะ ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟ ทั้งกลางวันและกลางคืน ต้องสามารถทำวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ได้ค่ะ

รับสมัครเด็กเสริฟทั้ง ญ และ ช ชิฟกลางวัน 12-3 , 11-3, 12-4 กลางคืน ตั้งแต่ 5- ร้านปืดรับทุกวันค่ะ แต่ต้องสามรถทำวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ได้ค่ะ คุณสมบัติ1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้2. ไหวพริบดี…Continue

Started Feb 1

Gifts Received

Gift

mingy has not received any gifts yet

Give a Gift

 

mingy's Page

Latest Activity

mingy replied to mingy's discussion รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ค่ะ
"Update 24Feb19"
Feb 23
mingy posted a discussion

รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอยู่ในเมือง จันทร์-ศุกร์ กลางวันค่ะ

รับสมัคร Kitchen hand ชาย จันทร์-ศุกร์ กลางวัน เวลาเริ่มงาน 11.30 - 3 pm ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะคุณสมบัติ1. ขยัน ตรงต่อเวลา มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน 2. เพศชายหรือเพศที่สามสนใจกรุณาส่งรายละเอียดประวัตืส่วนตัว แล้ววันที่สะดวกทำงาน มาที่ 0415882501ต้องสามารถทำงานได้วันและเวลาข้างต้นนะคะขอบคุณค่ะSee More
Feb 21
mingy replied to mingy's discussion รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ค่ะ
"up kaaa"
Feb 21
mingy replied to mingy's discussion รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ค่ะ
"update 18 Feb kaa"
Feb 18
mingy replied to mingy's discussion รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ค่ะ
"up kaaaa"
Feb 17
mingy posted a discussion

รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ค่ะ

รับสมัคร kitchen hand ผู้ชาย ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟเย็น ศุกร์ - จันทร์ 4 วันค่ะ เริ่มงาน 5 โมงค่ะคุณสมบัติ1. เพศชาย 2. ไม่จำเป็นต้องงมีประสบการณ์ ขอให้ขยัน มีน้ำใจ ตรงต่อเวลาสนใจรบกวนส่งเฉพาะข้อความมาสมัครนะคะ ที่เบอร์ 0415882501 ขอบคุณค่ะSee More
Feb 11
mingy posted a discussion

รับสมัครเด็กเสริฟชิฟกลางวัน จันทร์ถึงศุกร์ ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะ

รับสมัครเด็กเสริฟค่ะ กลางวันจันทร์ถึงศุกร์ ชิฟ 12-3, 11-3 ค่ะ ต้องสามารถทำวันศุกร์ได้ค่ะคุณสมบัติ1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้เร็ว 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ขอให้ขยัน มีน้ำใจ ใส่ใจในการทำงาน3. ตรงต่อเวลาสนใจรบกวนส่งเฉพาะข้อความมาสมัครงานแนะนำตัวเองที่ 0403139287ขอบคุณค่ะSee More
Feb 8
mingy posted a discussion

รับสมัครเด็กเสริฟ ทั้งญและช ค่ะ ร้านอาหารไทยในเมือง ชิฟ ทั้งกลางวันและกลางคืน ต้องสามารถทำวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ได้ค่ะ

รับสมัครเด็กเสริฟทั้ง ญ และ ช ชิฟกลางวัน 12-3 , 11-3, 12-4 กลางคืน ตั้งแต่ 5- ร้านปืดรับทุกวันค่ะ แต่ต้องสามรถทำวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ได้ค่ะ คุณสมบัติ1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้2. ไหวพริบดี ขยัน ตรงต่อเวลา มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน3. สามรถทำงานได้ 4-5 วันต่ออาทิตย์ ตามวันที่กำหนดสนใจรบกวนส่งข้อคามมาสมัคร ที่เบอร์ 0403139287 โดยระบุ1. ชื่อและที่อยู่อาศัยในเมลล์เบิร์น2. วืซ่าและประสบการณ์ 3. วันที่สะดวกทำงานขอบคุณค่ะSee More
Feb 1
mingy posted a discussion

รับสมัครคนผัด ชิฟ จันทร์- ศุกร์ กลางวัน ร้านไทยในเมืองค่ะ

รับสมัครคนผัด ชิฟ จันทร์ - ศุกร์ กลางวัน เริ่มงาน 10-3, 11.30 - 3, 12-3  ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะคุณสมบัติ1. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 เดือน สามารถผัด และเตรียมของได้2. มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว ขยัน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน3. ตรงต่อเวลา4. สามรถทำงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น** ต้องว่างอย่างน้อย 4 วันและต้องสามารถทำวันพฤหัสและศุกร์ได้ค่ะ**สนใจรบกวนส่งเฉพาะข้อความมาสมัครที่ 0403139287โดยระบุ :ชื่อที่อยู่ และประสบการณ์ และวันที่สะดวกทำงานค่ะขอบคุณนะคะSee More
Jan 27
mingy posted a discussion

รับสมัครคนผัด เสาร์ - อาทิตย์ เต็มวันค่ะ ชิฟ 10-7pm ร้านอยู่ใน CBD ว่างวันอื่นด้วยได้แต่ต้องว่างเสาร์-อาทิตย์นะคะ

รับสมัครคนผัดวัน เสาร์และอาทิตย์ชิฟทั้งวันค่ะ ร้านในโซน CBD คุณสมบัตื1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน สามารถเพร๊บของได้ใช้ตะหลิวและมีดเป็น2.ตรงต่อเวลา มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน3. สามารถทำได้วันเสาร์ และอาทิตย์ทั้งวัน ** วันอื่นด้วยก็พิจารณาค่ะแต่ต้องสามารถทำได้เสาร์และอาทิตย์ด้วยส่งใจรกวนส่งเฉพาะข้อความมาสมัครนะคะ โดยระบุ ชื่อ และประสบการณ์ , วีซ่า , ที่พักในเมลล์เบิร์นส่งมาที่ 0403139287See More
Dec 28, 2018
mingy replied to mingy's discussion รับสมัครคนผัด Full time ไม่จำกัดเพศ่ค่ะ ร้านไทยในเมือง
"ีupdate ka"
Dec 14, 2018
mingy posted a discussion

รับสมัครคนล้างจานคิทเช่นแฮนด์ผู้ชาย ร้านในมือง CBD ทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ 12-7 ค่ะ

รับสมัครคนล้างจาน + คิทเช่นแฮนด์ผู้ชายทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ ร้านอยู่ในโซน CBD ค่ะ ชิฟ 12-7pm สนใจรบกวนส่งข้อความมาสมัครที่เบอร์ 0415992501 ขอบคุณค่ะSee More
Dec 14, 2018
mingy replied to mingy's discussion รับสมัครเด็กเสรืฟ ชืฟเย็น เริ่มงาน 5 โมง ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะ ต้องว่างวันศุกร์และเสาร์ค่ะ
"update ka"
Dec 14, 2018
mingy replied to mingy's discussion รับสมัครเด็กเสรืฟ ชืฟเย็น เริ่มงาน 5 โมง ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะ ต้องว่างวันศุกร์และเสาร์ค่ะ
"update kaa"
Dec 10, 2018
mingy posted a discussion

รับสมัครเด็กเสรืฟ ชืฟเย็น เริ่มงาน 5 โมง ร้านอาหารไทยในเมืองค่ะ ต้องว่างวันศุกร์และเสาร์ค่ะ

ร้านอาหารไทยในเมืองรับสมัครเด็กเสริฟชิฟเย็น 5 pm - 9.00,9.30, 10.00 จ่ายเป็นชั่วโมงนะคะคุณสมบัติ1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้2. มีน้ำใจต่อเพือนร่วมงาน ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ3 สามรถทำงานได้ว 4-5 วันต่ออาทิตย์ และต้องว่างวัน ศุกร์และเสาร์สนใจรบกวนส่งเฉพาะข้อความมาสมัครนะคะ 0403139287 โดยระบุ ชื่อที่อยู่ วีซ่าและประสบการณ์ รวมถึงวันที่สามรถทำงานได้ค่ะ ขอบคุณค่ะSee More
Dec 9, 2018
mingy replied to mingy's discussion ร้านไทยในเมืองรับสมัครเด็กเสริฟ วันศุกร์ , เสาร์, อาทิตย์,จันทร์ ค่ะ
"update 8/12/18 "
Dec 8, 2018

Profile Information

Where am I in Australia?
Melbourne
Which university?
UIT
Relationship Status:
Single
Website:
http://mingy

Comment Wall

You need to be a member of Aussietip.com to add comments!

Join Aussietip.com

  • No comments yet!
 
 
 

โฆษณา

 ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  สำหรับคนไทย

 Tel: 0450 870 566

 Line ID: vodafonelonsdale

Doncaster Dental Hill  

คลินิคทำฟันครบวงจรและบริการเสริมความงามในเมลเบิร์น

Tel: 0413 819 770 (พี่อ๊อด) 
New line ID : @dhdental
Facebook:  Doncaster Hill Denta
Instagram:  Doncaster Hill Dental

© 2019   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service