October 2017 Blog Posts (1)

10 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อมาเรียนและทำงานในออสเตรเลีย

                    การเดินทางมาออสเตรเลียเพื่อมาทำงาน มาโครงการ Work and Holidays หรือ มาเพื่อศึกษาต่อและทำงานควบคู่ไปด้วยนั้น ผู้ที่กำลังจะเดินทางมาหรือเดินทางมาถึงแล้วควรมีความรู้เรื่องการทำงานในออสเตรเลียมาบ้าง ควรจะรู้ว่าเราต้องมีเอกสารอะไรในการทำงาน อัตราภาษี แหล่งหางาน และเรื่องอื่นๆที่สำคัญ

                

                    การเตรียมตัวหาข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราพร้อมในการเริ่มต้นทำงานได้เร็ว รู้ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับการตอบรับเข้าทำงาน…

Continue

Added by Wasu BizMaster on October 28, 2017 at 10:07pm — 1 Comment

Monthly Archives

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1999

โฆษณา

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย

© 2020   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service