ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีในประเทศออสเตรเลีย ตอนที่ 1/2

ทำไมเราต้องเสียภาษี

ภาษีคือเงินที่บุคคลทั่วไปที่ทำงาน, ธุรกิจร้านค้า, ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และผู้ที่มีรายได้จากการลงทุน ทำการจ่ายให้กับรัฐบาลออสเตรเลีย เงินนี้จะถูกเก็บไว้เพื่อจะนำไปจ่ายช่วยเหลือในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

- เรื่องสุขภาพ
- เรืองการศึกษา
- เรื่องการป้องกันประเทศ
- เรื่องการสร้างถนนและรางรถไฟ
- เรื่องความปลอดภัยของสังคมและเงินที่ประชาชนได้รับจาก Centrelink (หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่จ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนในออสเตรเลีย)

เราจะเสียภาษีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่า


รายได้ใน “ปีภาษี” ของเรามีเท่าไหร่ (ปีภาษีจะนับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปีที่ผ่านมา จนถึง 30 มิถุนายนของปีถัดไป)

- เราเป็นผู้อยู่อาศัยตามความหมายในทางกฎหมายหรือไม่ (ต้องอยู่ออสเตรเลียอย่างถาวร หรือ เป็นนักเรียนต่างชาติ และ มาอยู่อาศัยมากกว่า 6 เดือน ส่วนใหญ่ทำงานและอยู่อาศัยที่เดิม)
- เรามีหมายเลขผู้เสียภาษี (Tax File Number หรือ TFN) หรือไม่


เยี่ยมชม website ของเราได้ที่ www.hifivetaxservice.com

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของเราได้ที่ https://www.facebook.com/hifivetaxservice

Views: 914

Comment

You need to be a member of Aussietip.com to add comments!

Join Aussietip.com

โฆษณา

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย

© 2020   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service