6 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อทำงานในออสเตรเลีย

6 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อทำงานในออสเตรเลีย

การเดินทางมาออสเตรเลียเพื่อมาทำงาน มาโครงการ Work and Holiday Visa หรือ มาเพื่อศึกษาต่อและทำงานควบคู่ไปด้วยนั้น ผู้เดินทางควรมีความรู้เรื่องการทำงานในออสเตรเลียมาบ้าง ควรจะรู้ว่าเราต้องมีเอกสารอะไรในการทำงาน อัตราภาษี และเรื่องอื่นๆ

การเตรียมตัวหาข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราพร้อมในการเริ่มต้นทำงานได้เร็ว รู้ขั้นตอนการรับการทำงาน รวมไปถึงสิทธิและสิ่งที่เราควรได้ในฐานะลูกจ้างในการทำงานในออสเตรเลีย

เมื่อเรารู้ข้อมูลเหล่านี้ดี จะช่วยทำให้เราได้ผลประโยชน์ที่ควรจะได้ในอนาคต หรือ ไม่สูญเสียผลประโยชน์ที่เราควรจะได้ในอนาคตจากการทำงาน

1.อย่างแรกเลยเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียและต้องการทำงานในออสเตรเลีย คือ สมัคร Tax File number (TFN เลขประจำตัวผู้เสียภาษี). ใครที่ต้องการทำงานในออสเตรเลียจะต้องมีใบประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax File number)

การสมัครเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนั้น ท่านสามารถสมัครออนไลน์กับกรมสรรพากรได้เลย (สำหรับผู้ถือวีซ่าต่างชาติ หรือ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตของออสเตรเลีย) ทางผู้สมัครต้องใส่ที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสาร Tax File number ไปให้

2. เปิดบัญชีธนาคาร ขอบัตรกดเงิน และ Internet banking ธนาคารหลักๆในออสเตรเลียมีทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ ANZ NAB Commonwealth Bank และ Westpac โดยท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่ง และต้องนำเอกสารส่วนตัว เช่น พาสปอร์ตติดตัวไปด้วย

3. หลังจากได้งานแล้วนายจ้างจะให้เรากรอกข้อมูล Tax File number declaration ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลทั่วๆไป เกี๋ยวกับตัวเราเอง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ คำถามสุดฮิต Tax File Number Declaration สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำง...

4.เงินบำนาญ (Super) หรือเงินซุปเปอร์ ถ้าท่านทำงานและได้รับรายได้มากกว่า 450 ดอลลาร์ต่อเดือน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินซุปเปอร์เข้ากองทุนของท่าน หรือในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนไหน ทางนายจ้างจะสมัครและใช้กองทุนที่นายจ้างเลือก

เงินกองทุนบำนาญนี้เป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายต่างห่างจากค่าจ้างที่เรา ได้รับ โดยนายจ้างจะต้องจ่าย 9.5% ของรายได้ที่เราได้รับไปยังกองทุนเงินบำนาญที่เราเลือกใช้ ซึ่งท่านจะสามารถนำเงินในกองทุนออกมาใช้ได้เมื่อท่านอายุมากกว่า 55 ปีเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลีย และมีแผนจะกลับไทยถาวรและไม่กลับมาพำนักอาศัยในออสเตรเลียอีก ท่านสามารถขอนำเงินออกมาใช้ได้ โดยจะสามารถดำเนินการสมัครได้เมื่อวีซ่าได้หมดอายุแล้ว และได้เดินทางออกนอกประเทศแล้ว

ดังนั้นเมื่อท่านเริ่มต้นทำงาน ท่านต้องรู้ว่าทางนายจ้างจ่ายเงินซุปเปอร์ให้กองทุนไหน หรือ นายจ้างได้จ่ายเงินซุปเปอร์ให้ท่านหรือเปล่า โดยปกติแล้วนายจ้างจะจ่ายเงินไปยังกองทุนทุกๆ 3 เดือน หลังจากที่ทราบกองทุนเงินซุปเปอร์ของท่านแล้ว ท่านสมารถสมัคร Account กับทางกองทุนเพื่อนตรวจสอบดูการเคลื่อนไหวของเงินซุปเปอร์ของท่าน หรือ ตรวจสอบว่านายจ้างได้จ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนจริงๆหรือเปล่า

ในกรณีที่ท่านกลับไทยถาวรและต้องการเบิกเงินซุปเปอร์ ท่านสามารถสมัครกับทางกรมสรรพากร

5. นายจ้างจะหักภาษีไว้ในการจ่ายค่าจ้างแต่ละครั้ง ซึ่งจำนวนที่หักไว้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับยอดประมาณการรายได้ทั้งปี สามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ คำถามสุดฮิต Tax File Number Declaration สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำง...

การหักภาษีไว้ของนายจ้างก็เหมือนกับการจ่ายภาษีล่วงหน้าให้เรา เมื่อถึงปลายปีภาษีที่เราต้องยื่นภาษี เงินภาษีที่นายจ้างหักไว้จะกลายเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะได้รับเงินภาษีคืน หรือ ต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือเปล่า

ในกรณีที่ภาษีจากรายรับที่ได้รับในปีภาษีน้อยกว่ายอดภาษีที่นายจ้างหัก ไว้ระหว่างปี ท่านจะได้รับเงินภาษีคืนจากส่วนต่างของยอดภาษีที่คำนวณได้(จากรายรับหลังจาก หักค่าลดหย่อน)และภาษีที่นายจ้างหักไว้จากค่าจ้างของท่าน

ในกรณีตรงกันข้ามถ้านายจ้างหักภาษีจากค่าจ้างไว้น้อยกว่ายอดภาษีที่คำนวณ ได้ ท่านจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมให้ทางกรมสรรพกร ท่านสามารถอ่านเรื่องภาษีในออสเตรเลียเพิ่มเติมได้จากบทความ Tax Time 2015 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีในออสเตรเลียครับ

6. สิ้นปีภาษี 30 มิถุนายนของทุกปี นายจ้างจะออกใบ PAYG Summary ซึ่งเป็นใบที่สรุปรายละเอียดรายรับตลอดทั้งปี ภาษีที่นายจ้างหักไว้ ท่านต้องนำรายละเอียดส่วนนี้ไปใช้ในการยื่นภาษี ตามกฏหมายแล้ว นายจ้างจะต้องส่งใบ PAYG Summary ให้กับลูกจ้างภายในวันที่ 14 กรกฎาคม ถ้าท่านไม่ได้รับใบดังกล่าวจากนายจ้างภายในเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อสอบถามกับนายจ้างทันทีครับ

ถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์เพจ Austaxboy และแชร์บทความด้วยนะครับ

สามารถอ่านบทความเต็มๆได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ   รวมไปถึงบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

www.facebook.com/austaxboy

www.austaxboy.com

Views: 3652

Comment

You need to be a member of Aussietip.com to add comments!

Join Aussietip.com

โฆษณา

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย

© 2020   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service