Tax Time 2015 ความรู้พื้นฐานเรื่องภาษีในออสเตรเลีย

 
สวัสดีครับบทความแรกผมอยากเขียนถึงเรื่องภาษีทั่วๆไปก่อน ใครที่จะต้องเสียภาษีบ้าง รายรับแบบไหนที่เราจะต้องใส่เข้าไปตอนยื่นภาษีปลายปี รวมไปถึงอัตราภาษีส่วนบุคคลในปีงบประมาณ 2015 ทั้งในส่วนของคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี (Australian resident for tax purposes) และไม่ใช่คนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี (Non - Australian resident for tax purposes)

ปกติแล้วเราจะต้องเสียภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการทำงานในออสเตรเลีย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการมีรายได้จากการเป็นลูกจ้าง พนักงานให้กับสถานประกอบการและธุรกิจประเภทต่างๆ รายได้จากการประกอบธุรกิจ รายรับจากดอกเบี้ย เงินปันผลจากหุ้น เงินกำไรจากการซื้อขายหุ้น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รายรับจากค่าเช้าบ้าน เงินช่วยเหลือจากเซ็นเตอร์ลิงค์บางประเภท เป็นต้น

วิดีโอข้างล่างเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากกรมสรรพากรออสเตรเลียครับ และผมจะขยายความเพิ่มต่อด้านล่าง

https://youtu.be/7M7edCVqFYc 

เราจะเสียภาษีเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกัน
1) ปัจจัยแรกที่เราจะต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกเลย คือ ต้องพิจารณาว่าเราเป็นคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี หรือไม่ใช่คนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษีกันแน่ เพราะถ้าเรากรอกข้อมูลตรงส่วนนี้ผิด ซึ่งมีให้เลือกแค่ 2 ช่อง คือใช่กับไม่ใช่ อาจจะส่งผลให้เราเสียภาษีในอัตราที่สูงหรือต่ำกว่าปกติก็เป็นได้

สำหรับในทางภาษีแล้ว คนไทยที่เข้ามาพักอาศัยและทำงานอยู่ในออสเตรเลียมากกว่า 6 เดือน มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ทำงานเป็นหลักแหล่งและไม่ได้โยกย้ายถิ่นถานที่พักไปเรื่อยๆ จะถือว่าเป็น คนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี (Australian resident for tax purposes) ดังนั้นนักเรียนหรือผู้ติดตามที่มาเรียนมากกว่า 6 เดือนและพำนักอาศัยอยู่ในเมืองเดียวตามช่วงเวลาที่เรียนจะถือว่าเป็นคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี เช่นเดียวกับคนที่มาโดย Working Holiday Visa ถ้าอยู่เป็นหลักแหล่ง อยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งมากกว่า 6 เดือน ก็จะถือว่าเป็น คนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษีด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามคนที่มาโดย Working Holiday Visa นั้นจะถือว่าไม่ใช่คนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษีในทุกกรณี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 1 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป เพราะมีการประกาศจากทางรัฐบาลในการวางแผนปีงบประมาณ 2015 ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนั้นผู้ถือ Working Holiday Visa หลังจากปีงบประมาณ 1 กรกฎาคม 2016 จะต้องเสียภาษีในอัตราคนต่างชาติซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติ

คนไทยหลายคนเข้าใจประเด็นนี้ผิดพอสมควรเพราะเอาคำจำกัดความเกี่ยวกับความเป็นคนออสเตรเลียจากเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐาน (Migration Purposes) มาใช้ตอนยื่นภาษีซึ่งจะทำให้เราเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าปกติ จริงๆแล้วนิยามของการเป็นคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี (Australian resident for tax purposes) และความหมายของคนออสเตรเลียในเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐาน(Migration Purposes) นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นกฏหมายคนละฉบับและมีจุดประสงค์ในการบังคับใช้ต่างกัน

นอกเหนือจากเรื่องการพักอาศัยและทำงานอยู่ในออสเตรเลียมากกว่า 6 เดือนแล้ว สถานะของวีซ่าก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน เพราะวีซ่าที่เราหรือผู้ติดตามถืออยู่ต้องอนุญาติให้เราทำงานได้ด้วย
อัตราภาษีในปี 2015 สำหรับคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี (Australian resident for tax purposes)

จากตารางที่ผมนำมาให้ดู จะเห็นได้ว่าอัคราภาษีนั้นจะแตกต่างกันมาก ในส่วนของคนที่เป็นออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี (Australian resident for tax purposes) และคนที่ไม่ใช่คนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี (Non - Australian resident for tax purposes) ดังนั้นตอนกรอกข้อมูลยื่นภาษี (ในกรณีที่ทำด้วยตนเอง) ต้องระวังในจุดนี้ด้วย 2)ปัจจัยที่สองที่กำหนดว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นั้น คือ ระดับรายได้ของเราเอง ถ้ารายได้มากก็จะต้องเสียภาษีมากในอัตราก้าวหน้า ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างบน
โดยปกติแล้วนายจ้างจะหักภาษีจากรายได้ (Tax Withheld) ในการทำงานในแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละเดือนไว้ ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างจ่ายเงินเป็นอาทิตย์หรือรายเดือน จำนวนภาษีที่จะต้องถูกหักไว้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น ระดับเงินเดือนที่ได้ มีนายจ้างมากกว่า 1 ที่หรือไม่ ไม่ได้เป็นคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี เป็นต้น โดยปกติแล้วถ้าเรามีรายรับจากนายจ้างแค่ 1 ที่ และเป็นคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษี ยอดภาษีที่ต้องถูกหักจากเงินเดือน หรือ รายสัปดาห์ สามารถตรวจสอบได้จากลิงค์นี้ครับ Tax withheld calculator

ส่วนใหญ่แล้ว แค่เติมจำนวนเงินรายได้รายสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือ รายเดือนในส่วนสุดท้าย แล้วกด คำนวณ ก็จะรู้แล้วว่าภาษีที่หักจากรายได้นั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ และนายจ้างหักภาษีไว้มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ แต่ถ้าลูกจ้างไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax File Number นายจากจะหักภาษีไว้ถึง 49% เลยทีเดียว

ถ้ามีคำถามโพสท์ถามได้นะครับ    แล้วก็ฝากบล๊อคของผมตามข้างล่างด้วยครับ

www.austaxboy.com   

www.facebook.com/austaxboy

 

มีเรื่องอื่นๆ เกี๋ยวกับบัญชี ภาษี Tax return (กำลังทยอยเขียนและ update เรื่อยๆครับ)

Views: 7578

Comment

You need to be a member of Aussietip.com to add comments!

Join Aussietip.com

Comment by Sawaddee Thai massage on September 3, 2015 at 3:56pm

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่มีประโยนช์อันนี้ค่ะ

Comment by Wasu BizMaster on August 13, 2015 at 12:07am

6 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อทำงานในออสเตรเลีย

บทความใหม่ครับ

6 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อทำงานในออสเตรเลีย

โฆษณา

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย

© 2020   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service